ZENGEZUR KORİDORU

Yaklaşık 30 Yıldır Kapalı Kalan Tüm Ekonomi ve Ulaşım Hatları Açılıyor

Zengezur Koridoru Önemi

Türkiye ile Azerbaycan ve diğer Türk cumhuriyetleri arasında kara ve demir yolu bağlantılarının tekrar sağlanması için Zengezur koridorunun açılması çok önemlidir. Tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması, Çin'in 'Tek Kuşak Tek Yol' projesi, bölgesel iş birliği ve ticaretin canlandırılması açısından da koridor hayatidir.

transzengezur@gmail.com

Orta Asya, Hazar Bölgesi, Azerbaycan ve Ermenistan’ı Türkiye’ye bağlayan sosyo-ekonomik, jeopolitik ve jeo-stratejik özelliklere sahiptir. Bu yüzden de koridor, Rusya, Azerbaycan, Türkiye ve Ermenistan arasındaki demiryolu ağını genişletecek ve bölgesel ticarete olumlu yansıyacaktır. Zengezur Koridoru’nun ilerleyen zamanlarda Güney Kafkasya’da ekonomik işbirliğinin tesisi noktasında araçsallaşması umulmaktadır.